تعرفه‌های رزرو میز در ایستگاه نوآوری

تعرفه‌های رزرو

همین الان می‌تونید پلن مورد نظر خودتون رو انتخاب و رزرو کنید

مشاهده همه 6 نتیجه

 • ۳ ماه
 • تیم‌های ۲ الی ۴ نفر

۷۵۰,۰۰۰ تومان

به ازای ۱ نفر

 • کمد اختصاصی
 • میز کار ثابت
 • اینترنت پرسرعت
 • امکانات پذیرایی
 • دسترسی به پرینتر
 • دسترسی به آشپزخانه باز
 • تخفیف در رویدادهای داخلی
 • تخفیف سرویس‌های همکاران
 • تخفیف خدمات مشاوره
رزرو
 • ۲ ماه
 • تیم‌های ۲ الی ۴ نفر

۶۰۰,۰۰۰ تومان

به ازای ۱ نفر

 • کمد اختصاصی
 • میز کار ثابت
 • اینترنت پرسرعت
 • امکانات پذیرایی
 • دسترسی به پرینتر
 • دسترسی به آشپزخانه باز
 • تخفیف در رویدادهای داخلی
 • تخفیف سرویس‌های همکاران
 • تخفیف خدمات مشاوره
رزرو
 • ۱ ماه
 • تیم‌های ۲ الی ۴ نفر

۳۵۰,۰۰۰ تومان

به ازای ۱ نفر

 • کمد اختصاصی
 • میز کار ثابت
 • اینترنت پرسرعت
 • امکانات پذیرایی
 • دسترسی به پرینتر
 • دسترسی به آشپزخانه باز
 • تخفیف در رویدادهای داخلی
 • تخفیف سرویس‌های همکاران
 • تخفیف خدمات مشاوره
رزرو
 • ۲۰ روز
 • متوالی در ماه

۳۵۰,۰۰۰ تومان

برای ۱ نفر

 • کشو اختصاصی
 • میز کار منعطف
 • اینترنت پرسرعت
 • امکانات پذیرایی
 • دسترسی به پرینتر
 • دسترسی به آشپزخانه باز
 • تخفیف در رویدادهای داخلی
 • تخفیف سرویس‌های همکاران
 • تخفیف خدمات مشاوره
رزرو
 • ۱۲ روز
 • منعطف در ماه

۲۵۰,۰۰۰ تومان

برای ۱ نفر

 • کشوی اختصاصی
 • میز کار منعطف
 • اینترنت پرسرعت
 • امکانات پذیرایی
 • دسترسی به پرینتر
 • دسترسی به آشپزخانه باز
 • تخفیف در رویدادهای داخلی
 • تخفیف سرویس‌های همکاران
 • تخفیف خدمات مشاوره
رزرو
 • ۵ روز
 • متوالی در ماه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

برای ۱ نفر

 • میز کار منعطف
 • اینترنت پرسرعت
 • امکانات پذیرایی
 • دسترسی به پرینتر
 • دسترسی به آشپزخانه باز
 • تخفیف در رویدادهای داخلی
 • تخفیف سرویس‌های همکاران
 • تخفیف خدمات مشاوره
رزرو