گزارش اختتامیه رویداد هکاتوریسم ۹۸

پس از سه روز تلاش بی وقفه، بیش از ۲۵ از جوانان خلاق و فناور کشور در قالب ۸ تیم،

ادامه مطلب