فاز اول “ایستگاه نوآوری”، اولین فضای کار مشترک در استان گیلان

فاز اول “ایستگاه نوآوری” ، اولین فضای کار مشترک در استان گیلان رسما کار خود را آغاز کرد. فاز اول

ادامه مطلب